Pedralbes Centre Contacte CATALÀ CASTELLANO ENGLISH FacebookTwitter FoursquareInstagramYou TubeGoogle Plus parkingwifi
Avís legal

Objecte de la política de privacitat
POLITICA DE PRIVACITAT

 

Les dades personals que s’obtinguin seran tractades per

 

Inmobiliaria Colonial, SOMICI, S.A,

Denominació social: Inmobiliaria Colonial SOCIMI, S.A.

Adreça: Passeig de la Castellana, 52  28046 Madrid

Telèfon:  93404.79.00

 

Adreça electrònica: ucnormativo@inmocolonial.com

Aquestes dades personals es tractaran per poder respondre a les consultes que en facin a traves dels formularis habilitats a aquest efecte, així com, ens ho sol·licita o autoritza pel que fa a les cookies que instal·lem, per adaptar la pàgina web a les seves necessitats, i per informar-lo i enviar comunicacions,  inclús per mitjans electrònica i /o telemàtics,  pel que fa a la nostra empresa, incloent informació sobre els diferents esdeveniments societaris del Grup Colonial. En conseqüència, la base jurídica del tractament és el seu consentiment. 

Les dades personals es tractaran únicament durant el temps en que siguin necessàries, útils i pertinents. Un cop finalitzada la relació, les dades es conservaran als efectes de i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que siguin d’aplicació. Nomes tindran accés a les dades a aquelles terceres persones a les que estigui legalment obligada a facilitar-los i les empreses a las que se li hagi encomanat serveis de gestió interna de l’empresa

Tanmateix, es podrà exercir els drets, en les condicions establertes per la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, així como sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, revocar el consentiment donat, o sol·licitar la portabilitat de les seves dades fent una comunicació postal a l’adreça indicada anteriorment o electrònica a ucnormativo@inmocolonial.com. En qualsevol cas, l’afectat té dret a presentar una reclamació davant de l’ Agència Espanyola de Protecció de dades. 

 

BANNER COOKIES 

Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. utilitza  cookies pròpies per poder oferir continguts adaptats al seus interessos. Al navegar per aquest pàgina, accepta l’ús d’aquestes cookies, els detalls de les quals es recullen en les nostra Política de CookiesRESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT
Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.
Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús.
Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia Pedralbes Centre, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.
Pedralbes Centre no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE
En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web, des d'on pot descarregar diferents aplicacions, és Pedralbes Centre, amb Nif xxxxxxxxx, amb domicili al Passeig de Gracia 39, Planta 1 08007 Barcelona . Espanya, amb domini d'Internet www.pedralbescentre.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a la següent adreça de correu electrònic: info@ pedralbescentre.com.

CONCEPTE D'USUARI
La utilització de la web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Pedralbes Centre en el mateix moment que l'usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS
Pedralbes Centre no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Pedralbes Centre no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a Pedralbes Centre, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web d'Pedralbes Centre, com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la web d'Pedralbes Centre.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES
En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines.
La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.
Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:
* Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web.
* Disseny de contingut que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.
De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda.
Pedralbes Centre pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
Pedralbes Centre ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s'han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes d'Pedralbes Centre.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
Pedralbes Centre declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Pedralbes Centre no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Pedralbes Centre.
Pedralbes Centre no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que Pedralbes Centre realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d'incidents.
En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Els continguts prestats per Pedralbes Centre, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.
Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit d'Pedralbes Centre.
En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d'Pedralbes Centre o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.
Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.
Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit d'Pedralbes Centre.
En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Pedralbes Centre, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.
Pedralbes Centre és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l'e-mail.
Pedralbes Centre, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.
Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web d'Pedralbes Centre, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a Pedralbes Centre per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Pedralbes Centre, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per e-mail tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part d'Pedralbes Centre.
D'acord amb lo assenyalat en el paràgraf anterior, Pedralbes Centre queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.
Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç portat a terme per Pedralbes Centre pel seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web d'Pedralbes Centre, sense el consentiment previ, exprés i per escrit d'Pedralbes Centre. Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d'Pedralbes Centre sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.
Pedralbes Centre no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc,... de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites d'Pedralbes Centre.